Vi ska utveckla vårt erbjudande men behålla vårt nischade koncept

Mathias Åkerblom, vd på People Experience, om sin nya roll och hur han vill utveckla bolaget och bredda erbjudandet – i linje med kundernas efterfrågan.

Mathias Åkerblom som nyligen tillträtt rollen som vd på People Experience är imponerad av den resa bolaget gjort. Nu ser han fram emot att vårda och utveckla bolaget vidare. 

– Vi befinner oss i en spännande tid och jag ser stora möjligheter för People Experience att stärka sin marknadsposition ytterligare och även utöka erbjudandet, säger han.

Rätt rustad för uppdraget

Det är med stor ödmjukhet Mathias tar sig an uppdraget att utveckla People Experience till nästa nivå och han är övertygad om att hans breda kompetens gör honom rätt rustad för jobbet.

– De senaste sex åren har jag arbetat inom rekryterings- och konsultbranschen men även i utbildningsbranschen. För fyra år sedan fick jag förtroendet för att etablera en ny verksamhet som jag har lett fram till nu. Detta har varit en otroligt häftig och utmanande resa som också gett mig en bred förståelse för ledarskap och relationsskapande försäljning. Det gör att jag känner mig väldigt trygg med att jag har den erfarenhet som krävs när People Experience ska utveckla sitt erbjudande på en konkurrensutsatt marknad. Jag vet vad det innebär och vilka krav det ställer på bolaget.

Spännande marknad

Att Mathias kommer in som vd i en tid då rekryterings- och konsultbranschen till viss del präglas av mycket rörelse och viss oro är inget som avskräcker, tvärtom.

– Det känns spännande och inspirerande att det just nu sker så många förändringar och konsolideringar på marknaden. Det är en utveckling som jag och bolagets ägare både välkomnar och följer på nära håll.

Det faktum att kandidaterna i dag ställer högre krav på både rekryterings- och konsultbolag samt på sina framtida arbetsplatser är också något som Mathias väljer att se som en möjlighet, snarare än som en utmaning.

– People Experience är redan i dag duktiga på att möta kandidaternas önskemål och förväntningar. Det är en av fördelarna med att vara en mindre och mer personlig boutiquebyrå, säger han.

Kundupplevelsen är viktig

För att möta kundernas och kandidaternas krav även i framtiden ser Mathias nu fram emot att fortsätta jobba hårt för att kundupplevelsen i kombination med People Experience expertkompetens ska vara det som skiljer bolaget från branschen.

– Jag kommer att börja med att se över kvaliteten i bolagets leveranser och den kultur som signaleras till kunderna. Vi ska alltid ställa oss frågan: Hur är det att jobba med oss? Vilken kund- och kandidatupplevelse vill vi stå för?

Han fortsätter:

– Våra kunder ska känna att vi är en leverantör som både effektivt kan matcha deras behov med rätt kompetens och samtidigt utmana dem i sitt sökande efter rätt person. De ska alltid känna sig exklusiva, sedda och värdefulla. De kandidater som är med i våra rekryteringsprocesser ska veta att vi både kan hjälpa med att hitta nya skräddarsydda utmaningar som gynnar deras egen utveckling, och ge dem rätt stöd och coachning.

HR blir viktigare
Mathias tror att de senaste årens pandemi med mycket hemarbete har bidragit till att göra HR-arbetet ännu viktigare, och att företag kommer värdera HR och dess värde allt högre.

– HR-funktioner får lägga alltmer kraft på att attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare samt skapa interna karriärvägar. Det kan handla om allt ifrån att bygga upp traineeprogram till att erbjuda mer flexibla arbetsdagar. Det har också blivit ännu viktigare att se människan bakom funktionen och att få medarbetare att känna sammanhang och psykologisk trygghet. Jag tror inte att detta är en trend utan snarare det nya normala för HR- funktioner att fokusera på, säger han. 

People Experience om framtiden

När det gäller People Experience roll på marknaden så tror Mathias att det finns alla förutsättningar för bolaget att ta mer plats.

– Kompetens inom HR & Payroll har kanske aldrig varit mer eftertraktad än nu och People Experience har ett enormt nätverk av just den kompetensen. Vi ska fortsätta att leverera denna nischade kompetens och vara det självklara valet för alla som är i behov av den. Men vi ser också att det finns en efterfrågan på bredare och närliggande kompetens och därför kommer vi fokusera på att utveckla vårt erbjudande ytterligare samtidigt som vi behåller den personliga stilen vi har som boutiqebyrå. People Experience ska vara tankeledande inom HR och det kommer ni få se mer av framåt, avslutar Mathias.

Ägarna och grundarna Anna Strid och Åse Swedin ser fram emot att lämna över ledarskapet till Mathias. De kommer vara fortsatt engagerade i bolaget men ta sig an nya roller i bolagets framtida expandering.