People Experience i unikt samarbete med advokatbyrån Setterwalls Stockholm – coachar jurister genom föräldraledigheten

Tack vare ett spännande samarbete mellan People Experience och den affärsjuridiska byrån Setterwalls får föräldralediga jurister stöd och vägledning genom föräldraledigheten. Med hjälp av People Experience skräddarsydda coachingprogram visar Setterwalls att det går att förena föräldraskapet och karriären – och att ingen ska behöva välja.

Anna Strid och Åse Swedin, grundare av People Experience, har tillsammans designat ett modernt och konkret coachingprogram för karriär och utveckling, skräddarsytt för konsultbranschen – initialt med fokus på just advokatbyråer, i linje med egen branscherfarenhet. Ungefär samtidigt hade Sigridur Albertsdottir, HR- och kommunikationschef på Setterwalls Stockholm, identifierat ett område inom advokatbyrån som de var i behov av att få hjälp med: att få föräldralediga att känna sig motiverade genom hela ledigheten och inte tappa kontakten till byrån. Hon berättar:

– Som jurist arbetar man väldigt intensivt och många känner att de har svårt att förena karriären med föräldraskapet. Under de mest arbetsintensiva perioderna undrar därför de flesta hur de ska få ihop ekvationen. Många ber om tips och råd inför ledigheten och vid återgång till arbetet, vilket har fått mig att fundera kring att utforma verktyg som kan underlätta omställningen och återkomsten till arbetet. 

En perfekt matchning

Anna och Åse kände direkt att detta var något de både ville och kunde hjälpa till med. Sagt och gjort, starten på ett givande samarbete inleddes:

– Redan vid vårt första möte insåg vi att vi var en perfekt match då vi strävar åt samma mål, och valde därför att arbeta sida vid sida som samarbetspartners för att förverkliga ett skräddarsytt coachingprogram som riktar sig till advokatbranschen, berättar Anna.

Åse fyller i:

– För oss är det här det optimala samarbetet. Att vi utifrån våra ramar, vårt erbjudande och vår kompetens som diplomerade coacher, får bygga skräddarsydda lösningar helt baserat på kundens behov. För att därefter få matcha dem med coacher som vi tycker passar uppdraget och kunden absolut bäst.

Ett individanpassat program

Resultatet blev ett skräddarsytt coachingprogram som formas efter de deltagande juristernas specifika behov och situation. 

– People Experience kunde på djupet förstå vår bransch och utmaningen vi står inför. Det kommer aldrig att vara ett “nio till fem-jobb” att vara jurist men med rätt verktyg kan det bli mer hanterbart och fungera bättre. Programmet hjälper våra medarbetare att planera inför föräldraledigheten och hantera omställningen när de ska komma tillbaka, en omställning som vi vet kan vara väldigt stor, förklarar Sigridur. 

Varje samtal är ungefär en timme långt, uppdelat på nio samtal per föräldraledig. En av deltagarna i coachingprogrammet från Setterwalls är Tove Skärblom, advokat och Senior Associate med specialområde miljö-och energifrågor. Hon sätter ord på det många nyblivna föräldrar erfarit:

– Att få barn och vara föräldraledig är en stor omställning i livet. Utöver allt det känslomässiga som kommer med att bli förälder spenderas också helt plötsligt mycket tid med dina egna tankar utan input från andra vuxna. Om man då tappar förankringen till jobbet finns risk att man även tappar tron på sin egen kompetens. Det tillsammans med att många inte tror att det går att kombinera familjeliv med en framgångsrik karriär på en affärsjuridisk byrå är nog en stor anledning till att många slutar i anslutning till föräldraledigheten, och därför är den här satsningen otroligt viktig. 

Bidrar till konkreta förändringar

Den som coachat Tove och de andra deltagarna heter Ola Hedén. Han är utbildad coach och har många års erfarenhet av HR-arbete inom företag och organisationer, både som anställd och konsult. Coaching beskriver han som en praktisk och handlingsorienterad samtalsform, vars främsta värde är att bidra till konkreta förändringar som får direkt inverkan i vardagen eller på jobbet. 

– Det kan handla om både små och stora förändringar. Viktigt att komma ihåg är att jag som coach normalt inte ger några svar eller lösningar utan istället via öppna frågor hjälper den som blir coachad finna svaret inom sig själv – vilket är mycket mer kraftfullt än när någon annan berättar vad man ska göra, säger Ola. 

Sigridur fyller i:

– Ola är en väldigt bra coach, han ser alltid till att möta individerna utifrån deras förutsättningar. Mötena kan ske över en lunch, en promenad eller digitalt på Teams. Med andra ord, det som passar bäst utifrån situation och person. Coachingen är inget tvång och samtalen täcker in frågor som rör både arbete och privatliv. Ola Tove
Tove och Ola på coachingmöte

Möter individerna i vardagen

Vissa föräldralediga har haft utmaningar med att få vardagen att gå ihop, andra har tankar och funderingar kring arbetslivet och karriären. Utgångspunkten är alltid individens situation.

– Första mötet träffas vi fysiskt, därefter väljer vi den mötesform som passar personen bäst. Det viktigaste är att den föräldralediga får ihop sin vardag med småbarn och allt vad det innebär. Därför försöker jag vara så flexibel som möjligt, menar Ola och Tove kontrar: 

– Ola är väldigt flexibel, vi har pratat på Teams, tagit en promenad och träffats för en fika vid Rosendal. Med barn är det smidigt att promenera, då kan de sova i vagnen under tiden. Att få prata med Ola innebär att tankarna inte längre bara är i mitt huvud, jag får sätta ord på mina funderingar vilket gör de mer konkreta. Ola ställer öppna frågor för att komma till kärnan: vad är det egentligen jag oroar mig för? När jag vet det är det så mycket enklare att börja fundera över lösningar. 

Ett mer hållbart arbetsliv

Setterwalls vill förena föräldraskap med karriär utan att behöva välja bort det ena eller andra – och genom coachingprogrammet har visionen blivit till verklighet. 

– Det är viktigt för oss att vara en förstående arbetsgivare, speciellt ur ett employer branding-perspektiv. Vi visar inte bara att vi bryr oss om frågan, vi gör något konkret för att åstadkomma skillnad, och i förlängningen hoppas vi att det leder till fler kvinnliga jurister stannar länge hos oss.

Anna och Åse är beredda att hålla med och avslutar:

– Hållbarhet, i flera perspektiv, är högst prioriterat i dagens samhälle, inte minst inom HR. Det har länge varit en självklarhet att ta hjälp av en personlig tränare för en hållbar livsstil. På People Experience anser vi att det är lika självklart att även ta hjälp av en coach för den individuella utvecklingen. Coachingprogram med fokus på holistisk hållbarhet för karriär och life management är precis vad branschen behöver – och definitivt här för att stanna.