I huvudet på nästa generations People Professionals – och hur näringslivet kan attrahera dem

I People Pioneers har vi lyft branschens skarpaste hjärnor inom HR och företagsledning – nu vänder vi blicken mot nästa generations HR-experter. I en spännande intervju delar HR-studenterna Maja Kallin och Ebba Lagerkvist med sig av sina tankar, funderingar och framtidsspaningar och hur näringslivet kan attrahera talangerna som snart kommer ut i arbetslivet. 

Maja Kallin är inne på sin fjärde termin på kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) vid Lunds Universitet och ordförande i personalvetarföreningen PiL. Efter att ha arbetat i serviceyrken och fått ett stort intresse för människor insåg Maja att hon ville fördjupa sig i personal- och organisationsfrågor.

– När jag sedan började studera blev jag ännu mer övertygad om det var rätt yrke för mig. Utbildningen utgår från en väldigt holistisk syn på HR, och har lärt mig allt från ledarskap till gruppdynamik och gett många intressanta gästföreläsningar från människor i branschen, berättar Maja Kallin.

Ebba Lagerkvist läser femte terminen på PAO-programmet (Personal, arbete och organisation) vid Stockholms Universitet, och är ordförande i personalvetarföreningen SthlmUP. Även för henne var det ett intresse för människor som lockade henne till HR.

– Jag var säker på att jag ville jobba med människor, men inte på vilket sätt. Jag funderade kring hur jag kunde göra det på olika sätt, och jobba nära människor samt få vara med och påverka, och landade i att HR- och personalfrågor kändes helt rätt. Ju mer jag lärt mig under utbildningen, desto mer genuint intresse har jag fått för frågorna.

Framtidens viktigaste HR-frågor

Ett ämne som särskilt diskuterats bland HR-studenterna vid Lunds universitet är pandemins inverkan och hur det kommer att prägla framtidens arbetsliv och HR-frågor.

– Många fått upp ögonen för hur viktigt det är att ta hand om sin personal på ett helt annat sätt än tidigare. Vi skriver på våra uppsatser nu, och alla grupper jag haft kontakt med har på något sätt skrivit om coronapandemin och dess påverkan på arbetsplatsen, säger Maja. 

Hennes uppsats fokuserar särskilt på arbetslivet efter pandemin, fortsätter hon.

– Det jag undersökt är återgången till kontoret för de som jobbat på distans, och att det finns ett större behov av flexibilitet. Få är villiga är att offra den flexibiliteten. För HR-chefer gäller det därför att hitta en bra mittpunkt mellan hemmaarbete och arbete på plats för att bibehålla motivation, flexibilitet och effektivitet.

Förutom pandemin finns det ytterligare en viktig fråga som flitigt diskuteras av Ebba och de andra HR-studenterna på Stockholms universitet – nämligen mångfald och inkludering. 

– För mig är inkludering i rekryteringsprocesser ett givet fokusområde som alla företag borde prioritera. Kandidaternas namn, härkomst eller etnicitet ska inte få påverka deras chanser till jobb. Jag blir upprörd när jag får höra att det fortfarande sker och undrar hur det det ens är möjligt, säger Ebba. 

HR-chefen – en roll i förändring

När det gäller vilken roll HR-chefer väntas ha i framtiden har Maja och Ebba många intressanta tankar.

– När jag diskuterat denna fråga med andra HR-studenter ser vi absolut en rörelse mot en mer flexibel HR-roll. Jag tror att framtidens HR-chef kommer att behöva täcka upp alla sprickor som de andra rollerna inte riktigt kan fylla och finnas närvarande i alla olika delar, vilket innebär att HR kommer att få ta större plats i viktiga och strategiska beslut, säger Maja. 

Ebba Lagerkvist håller med om att HR går mer och mer mot en affärsnära och strategisk roll, och behöver ta större plats i styrelserummen. 

– Om du ska lyckas inom HR och kunna påverka behöver du förstå företagsaffären, kunna termerna och göra dig förstådd bland de högsta cheferna. Om man som HR-chef exempelvis ska kunna ta hänsyn till de anställdas bästa måste man börja högst upp där besluten tas, och i vissa fall argumentera för att ledningens beslut kan ha en negativ inverkan på organisationen.  

De viktigaste kompetenserna

På frågan om vilka som är de viktigaste kompetenserna som en HR-chef bör besitta har Maja ett tydligt svar. 

– Först och främst behöver man ha social kompetens och samarbetsförmåga, annars är risken att man misslyckas i sin roll oavsett hur väl man menar. En bra HR-chef måste även kunna läsa av situationer, hantera konflikter och förstå gruppdynamik, säger Maja.

HR-chefer behöver också vara insatta i en rad olika frågor, men kanske viktigast av allt är arbetsrätt, mångfald och inkludering, menar Maja.

– Man måste vara trygg i sin kunskap om arbetsrätt och ha koll på lagar och regler. Dessutom behöver man aktivt förespråka mångfald och inkludering, då det inte är en självklarhet i alla styrelser och organisationer i. Det gäller att göra det till sin hjärtefråga, vara ödmjuk men samtidigt ha skinn på näsan då det behövs. 

Maja Kallin tycker det är viktigt att man aktivt förespråkar mångfald och inkludering

Ebba Lagerkvist fyller i:

– Jag skulle nog säga att det viktigaste är att ha ett

värderingsstyrt ledarskap. Att inte vara fast i gamla hjulspår, utan vilja förändra organisationen för det bästa. Det är viktigt att inte tappa sitt fokus och att påminna sig själv om att man finns för medarbetarna lika mycket som för cheferna, säger Ebba.

Efterfrågar mer samarbete med näringslivet

Enligt Maja och Ebba behöver universiteten och näringslivet samarbeta i större utsträckning för att rusta nästa generations HR-studenter. För universiteten är det värdefullt att skapa kontakt med studenter och att skapa långsiktiga relationer med universiteten för att attrahera talanger och synas i olika sammanhang, berättar Ebba. 

– Som ordförande i studentförening är det en väldigt viktig fråga för mig. Vi vill nå ut till så många medlemmar som möjligt för att visa vilka karriärvägar som finns. Oftast är det näringslivet som kontaktar oss, är engagerade och tar sig tiden, vilket är väldigt roligt och givande. 

Maja instämmer och tillägger:

Studentföreningar är skapade för att vara en bro mellan student och arbetsliv. Det är viktigt att näringslivet samarbetar med oss genom att visa upp de de karriärmöjligheter som finns, och genom att ge oss en chans att skapa kontakt med olika arbetsgivare.

För att kunna attrahera rätt HR-kompetens under de kommande åren, däribland de nyutexaminerade talangerna, finns det några faktorer som är avgörande.

Jag tror att det är viktigt att organisationer och företag inser vikten av HR, att det är en otrolig tillgång som bör spela en central roll, få beslutsmandat och får ta plats i organisationen. En organisation som värdesätter sin HR-avdelning och tydliggör det i annonsen kommer i sin tur attrahera rätt kompetens, säger Maja. 

– Jag lockas särskilt av företag som bryr sig om sina anställda och gör det de gör för att de brinner för det, ser hela organisationen och behandlar alla medarbetare med respekt. IKEA är ett bra exempel där, jag får intrycket av att de lägger stort fokus på deras medarbetare, och inte enbart att gå i så stor vinst som möjligt, något som jag upplever att många andra företag gör, säger Ebba.

Slutligen – finns det något som alla HR-avdelningar bör lära sig av er HR-studenter?

– När ni får in en nyutexaminerad HR-student, lyssna på vad vi har lärt oss och våga implementera nya synsätt i organisationen. Vi har den senaste forskningen i ryggen, så var öppna för att testa på nya saker, säger Ebba Lagerkvist.

Maja Kallin håller med:

– Det är en enorm tillgång att få in nya ögon som ifrågasätter gamla arbetssätt och föreslår mer effektiva processer. Ta kontakt med oss i personalvetarföreningen och erbjud studenterna deltidstjänster, praktik och kompetensutbyte. Det är så värdefullt att få erfarenhet och ett steg in i arbetslivet, om det så är som administratör några timmar i veckan, säger Maja.