PEOPLE EXPERIENCE PRESENTERAR

HR är under stor trans-formation och de fundamentala förändringarna drivs av en specifik grupp. Pionjärerna. Människorna som tänker utanför boxen och leder arbetet framåt, på riktigt. Nu startar vi en artikelserie där fullt fokus läggs på just dem.

People Experience är boutique-byrån inom HR med det stora hjärtat och blicken stadigt fäst mot framtiden. Framgångsreceptet grundar sig i hållbarhet och nytänkande – två begrepp som måste gå hand i hand enligt grundarna Anna Strid och Åse Swedin.

 – Business by karma är något vi tror mycket på. Vi vill dela med oss av våra insikter och nätverk till andra. Genom att samarbeta inom branschen, istället för att konkurrera med varandra, kan vi åstadkomma något större och skapa ett schysstare samhälle – tillsammans. Förhoppningsvis kommer fler att göra likadant. Vår artikelserie People Pioneers är ett steg i den riktningen, berättar Åse.

Idén till artikelserien grundar sig till stor del i Annas och Åses relation till varandra. Vi tar allting från början. Anna är i botten personalvetare med ett stort fokus på talent management och även utbildad kostrådgivare och hälsoinspiratör. Åse är civil-ekonom, med en bakgrund inom sälj och marknadsföring. Till en början hade hon inga tankar på att jobba med HR, men bytte karriär när hon insåg att hon brann mer för HR än sälj.

EN VÄRDERINGSSTYRD DISPOSITION

De möttes – passande nog – när Anna rekryterade Åse som sin ersättare till rollen som Global Talent Manager på ett internationellt bolag. 

– Att attrahera, rekrytera och engagera talanger har alltid varit min hjärtefråga. Efter många år inhouse började jag gigga. Det var otroligt roligt och stimulerande, men jag saknade att arbeta tillsammans med någon. Jag tänkte att det måste ju gå att både få frihet och att tillhöra ett sammanhang. Parallellt började Åse leka med tanken på hur det skulle vara att driva något eget. Och det var där allt började. 

– Vi klickade direkt när vi sågs för första gången, sådant glömmer man inte. Vi började tidigt prata om vad vi tycker är viktigt här i livet och insåg snabbt att vi delade samma värderingar och drivkrafter. Utan mitt karriärbyte hade jag aldrig träffat Anna, men att komma in från en annan bransch och lära mig HR-hantverket från grunden har dessutom vidgat mina referensramar, säger Åse.

– När vi väl bestämde oss för att start något eget tillsammans började vi inte med affärsplaneringen, flikar Anna in. Vi startade med vilka värderingar vi ville bygga verksamheten på och hur vi ville forma våra liv. Våra grundläggande ledord var trustworthy, happy, healthy och self-driven. Värdegrunden har fördjupats med tiden och det som för 2,5 år sedan började som en värdegrund är idag ett snabbt växande bolag med 16 konsulter som hjälper företag med interima- eller projektbaserade HR-lösningar och rekryteringsstöd. 

Det händer onekligen mycket inom HR-området nu. Berätta, vad tror ni vi kommer få se allt mer av?

– Vi är inne i en riktigt spännande fas där ny modern teknik som AI, RPA, VR och datadriven HR inte längre står framför oss utan händer här och nu. Det blir spännande att följa organisationerna som på riktigt genomgått en omfattande digital transformation för att se hur resultatet faktiskt blivit. Men utöver ny teknik, agila metoder och transformation så ser vi ett annat område som vi både tror och hoppas kommer få allt större utrymme. Det är People Sustainability – det vill säga hållbarhet i organisationer. Vi ser flera olika perspektiv på organisatorisk hållbarhet:

 – För det första handlar det om att ha välmående medarbetare och främja hållbar prestation. För det andra om att driva ett hållbart förändringsarbete, med prioriterade satsningar. För det tredje om hållbart ansvarstagande och socialt medarbetarengagemang, förklarar Anna.

PERSONERNA SOM GÅR I BRÄSCHEN FÖR HR

Artikelserien People Pioneers kommer, två gånger i månaden, att uppmärksamma personer som gått i bräschen för HR-spektrat. Förhoppningen bakom insatsen är att pionjärerna ska inspirera andra aktörer att följa med i utvecklingen.

Vad är en People Pioneer?

– Det är någon som med mod leder genom nya exempel. Som resonerar på ett nytänkande sätt och omvandlar idéer till verklighet. Det är många som ställer sig på barrikaderna och pratar om vikten av förnyelse och förändring, utan att ha erfarenhet från det praktiska genomförandet. Vi är intresserade av att lära från de som löper linan ut, säger Åse.

Vad kan vi förvänta oss av reportagen?

– De kommer att fokusera på lika delar ny teknik som mänskliga värderingar, svarar Anna. Samtidigt handlar det om att möta omvärldens krav på hållbarhet – både miljömässig och mänsklig. Som läsare kan man förvänta sig en blandning av mötet mellan kommersiella och mjuka värden, det som sker när ny teknik möter mänsklig interaktion och omtanke. Vi älskar den kombinationen! Vi vill visa upp personer som på ett eller annat sätt gör detta i praktiken. 

Löpande under året så kommer vi att möte en ny pionjär. Följ People Experience på LinkedIn för att inte missa några uppdateringar!