Future of Work stakar vägen framåt

Fascinationen för framtiden har funnits i urminnes tider. Genom historien kan vi se otaliga experiment med drivkraften att utveckla och förbättra. I dagens snabbrörliga och globala samhälle är framtidsspaningar mer aktuellt än någonsin. Patricia Fors är en av många HR-experter som värnar om en framtid med människan i fokus. I ett samtal med People Experience berättar hon om arbetet kring Future of Work och om det eviga lärandet.

De senaste två decennierna har Patricia framgångsrikt arbetat med att koppla samman människor inom organisationen med affären. Efter diverse tjänster på flertalet välrenommerade företag gick Patricia på mammaledighet – ovetandes om en kommande pandemi som skulle få hela världen att se samtiden med nya ögon. 

– Future of Work är inget nytt fenomen. Ämnet har varit på agendan sedan flera år, trots det har arbetsmetoden aldrig riktigt accelererat utan snarare figurerat som ett buzzword. Men något hände när Covid-19 slog till och det dröjde inte länge förrän jag fick ett samtal från min chef på IKEA som ville växla upp projektet kring just Future of Work. 

Sagt och gjort. Patricia hoppade på uppdraget och började observera omvärlden för att sedan handplocka ett team av projektledare. Tillsammans gjorde de research och dammsög allt som fanns på marknaden, från konsultbolag till universitet, med siktet inställt på att utkristallisera framtidens HR-processer.

– Vi är alla medvetna om att pandemin har påverkat vår vardag i allmänhet och arbetsliv i synnerhet. Idag umgås, arbetar och lever vi på ett helt annat sätt. Dessutom insåg jag ganska snabbt att vi i Sverige inte har samma upplevelse som våra kollegor eller vänner i andra länder. Vikten av att se till människan och dess behov har aldrig varit viktigare än nu.

Arbetet på IKEA ledde till flertalet studier och undersökningar som mynnade ut i gediget material som i sin tur kokades ner till en strategi med förslag på arbetssätt. När projektet på den svenska möbeljätten avslutades valde Patricia att fortsätta utveckla Future of Work på egen hand. 

– Idag finns det en uppsjö av studier kring ämnet men jag saknar konkreta metoder och tillvägagångssätt. Min drivkraft är att implementera den ofta abstrakta teorin i verkligheten. Spotify är ett exempel på ett bolag som tagit remote-kulturen på fullt allvar och introducerat helt flexibelt arbetssätt som de kallar Working From Anywhere. Medan Netflix å andra sidan förväntar sig i högre grad att anställda återvänder till kontoret. Många bolag har svårt att förstå vad det nya normala är, hur de ska bete sig och arbeta med människorna i organisationen. Det är här jag vill hjälpa till att förenkla vardagen med fokus på HR, ledarskap och människor. 

Lärandet som drivkraft

Den nyfunna kärleken till lärandet och framtiden har sedan dess fått Patricia att fortsätta arbeta med Future of Work gentemot näringslivet. På frågan om hur arbetsgången ser ut i praktiken, svarar hon:

– Den Future of Work-modell jag arbetar med består av tio punkter, närmare bestämt trender. Den första trenden handlar om human experience. Det vill säga, att integrera arbetslivet med det privata. Idag arbetar merparten hemifrån vilket medfört nya rutiner och behov. Den andra trenden kallar vi för purposeful organization vilket poängterar vikten av att ha ett syfte med sitt arbete. Det är ingen nyhet att människan söker efter sådant som är meningsfullt, men idag är strävan efter att ta ansvar större än någonsin. Numera är det mer regel än undantag att ställa krav på en ansvarsfull arbetsgivare. Men många har även en inre drivkraft att vilja göra sitt yttersta för att vara en god samhällsmedborgare. 

Vidare berättar Patricia om avgörande trender som rör nätverksorganisation, ledarskap och att vara både motståndskraftig och anpassningsbar som bolag. 

– Trots att det mesta i vårt samhälle har moderniserats så kvarstår den traditionella organisationsstrukturen. Många bolag har än idag en hierarkisk pyramidmodell som uppfanns i början på 1900-talet, långt före digitaliseringens era. Bara det i sig är förlegat. Den nya strukturen handlar om nätverk. Det gäller att bygga självgående team som kan ta kollektivt ansvar men även skapa en miljö som ger medarbetarna mandat till beslut. Det i sin tur påverkar ledarskapet. Dessutom behöver företag rusta sig för att klara politisk instabilitet, naturkatastrofer och pandemier. Idag blir vi matade med information och ställs inför stora förändringar, vilket vi även kommer bli i framtiden.

New jobs and skills

Studier visar på att femtio procent av dagens arbetsuppgifter kan automatiseras. Framöver kommer allt fler företagsledare behöva identifiera framtidens arbeten och förutse vilka roller som lär tillkomma, förändras eller försvinna. 

– Merparten av alla arbeten och tjänster kommer ändra skepnad med tiden. Det i sig är inget konstigt. Däremot är det viktigt för HR att uppmuntra till konstant lärande. Det gäller att skapa en vilja till att lära sig under arbetslivets gång. I dagens samhälle kommer många av oss att erfara fyra till fem olika karriärer under vår livstid. 

Patricia fortsätter:

– Med den globala utvecklingen kommer även behov av ny kunskap. Vi alla vet att arbetsgivare ständigt letar efter kompetens som går i linje med det föränderliga samhället. Det leder mig in på diversification of working, det vill säga förändrade arbetssätt och miljöer. Ett tydligt exempel är den växande trenden att arbeta i hybrid med möjlighet till att jobba från ett kontor varvat med hemarbete. Numera måste bolag ta hänsyn till individanpassade arbetssätt, formade efter medarbetarnas livssituation och behov. 

Människans förmåga till innovation

Inget ont som inte har något gott med sig. Trots ett år av utmaningar och tuffa besked finns det ljusglimtar att ta fasta på – och den mänskliga innovationskraften är ett exempel. 

– I samband med att pandemin slog till med full kraft förlorade också företag kontrollen. Det var väldigt få bolag som hade utstakade åtgärdsplaner eller processer för en kommande kris. Vi alla kan nog skriva under på att vi inte ens i vår vildaste fantasi trodde att vi skulle genomgå den tid vi just nu lever i. Istället för att stå handlingsförlamade trädde individen fram i allt fler organisationer och ur det föddes starka ledarskap, kreativitet och innovation.

Det eviga lärandet ska inte underskattas – och Patricia lever som hon lär. Innan samtalet avslutas flikar hon in med en träffsäker framtidsspaning och en viktig påminnelse: 

– Det jag lärt mig genom att arbeta med olika former av bolag, stora som små, är att det som driver framgång är den mänskliga innovationen, entreprenörskapet och viljan att ständigt lära. Inom kort börjar jag en ny spännande roll på ett välkänt svenskt bolag, men för mig är det fortsatt viktigt att dela min kunskap och passion för Future of Work. I framtiden kommer bolag behöva bygga en entreprenörskultur där medarbetarna får utrymme till att vara kreativa utan att glömma eller försumma företagets arv och historia. Att lära är framtiden.