LENA BJURNER: NÄR HR-DIREKTÖREN PLUGGADE AI PÅ MIT

Den nyligen utsedda generalsekreteraren för Sveriges HR Förening, Lena Bjurner, har samlat på sig tunga erfarenheter sedan unga år. Trots det stannar hon inte upp, utan blickar ständigt framåt – nyfiken på vilka omvärldsfrågor och demografiska förändringar som kommer att influera HR. Orädd för att våga testa nytt, lära och testa igen.

Branschveteranen Lena Bjurner har en gedigen meritlista, med lång erfarenhet inom HR och kundutveckling. Med en rad prestigefyllda styrelseuppdrag, HR-utmärkelser samt flertalet chefsroller i bagaget från både American Express och Scandic Hotels är hon en kraft att räkna med. 

Det är tydligt att Lena tänker utanför boxen. Hon är en av få HR-direktörer som har studerat AI, dessutom vid det anrika universitetet Massachusetts Institute of Technology, MIT. En kurs som onekligen har fått henne att utmana gamla strukturer i en bransch som står inför stora förändringar.

– Allt blev så uppenbart för mig när jag deltog i Almedalen i somras. Tidigare har alla talat om digitaliseringen, men nu pryddes var och varannan rubrik med bokstäverna A och I. Jag insåg att jag inte förstod fullt ut vad det innebar och beslöt mig för att ta reda på det. Utbildningen vid MIT handlade om hur AI påverkar affärsstrategier och har verkligen vidgat mitt perspektiv.

HUR KOMMER AI ATT PÅVERKA HR?

– HR-funktionen kommer att fokuseras mer kring att skapa organisationer som nyttjar kollektivets intelligens och förmåga att samarbeta. Vägen dit handlar om att göra medarbetarnas resa till en givande sådan. Införandet av AI är inte enbart en teknikfråga – ett nära samarbete mellan flera funktioner krävs. HR har en otroligt viktig roll framåt.

Lena utvecklar sina tankar kring den nya tekniken och spräcker hål på en vanlig fördomsbubbla.

– Jag tror inte på de dystra, dystopiska framtidsbilder som ibland målas upp. Tekniken är varken ond eller god, den blir vad vi gör den till. Jag ser likheter med tiden då datorn introducerades på arbetsplatser; det fanns en stor oro kring att den skulle ta våra jobb. Med facit i hand kan de allra flesta hålla med om att datorn snarare har gett oss möjlighet att hitta nya, roligare sätt att skapa värde.

HUR KOMMER FÖRÄNDRINGARNA MÄRKAS AV PÅ HR-AVDELNINGARNA?

– Det kommer att finnas arbetsuppgifter inom våra roller som görs bättre av AI. För att samarbeta bättre med AI kommer vi att vidareutvecklas och till viss del omskolas. När vi, framåt, talar om kollektiv intelligens menar vi både artificiell och mänsklig intelligens. De flätas samman.

Lena har två centrala ledord, som hon vill uppmana fler att följa.

– Vi måste hålla två viktiga saker i huvudet samtidigt: profession och innovation. Profession är de core-kompetenser som HR behöver ha – jag tänker på sådant som arbetsrätt, arbetsmiljö och beteendevetenskap. Vi ska alltid försöka bli bättre genom utveckling, skruva på våra processer, men ett stort fokus bör ligga vid innovation.

Hon förklarar:

– HR måste ta ledarrollen i den transformation som behöver ske i våra organisationer. Inte minst för att säkerställa att den blir så bra som möjligt för medarbetarna. Jag tror att nyckeln handlar om kulturen, ledarskapet och att skapa en lärande organisation; där mandatet ligger så långt ut i organisationen som möjligt. Vi behöver kontinuerligt utmana oss själva och våra arbetssätt. Bland annat genom att våga ställa oss frågan om våra nuvarande policys och processer driver organisationen framåt eller hämmar utvecklingen.

DU KOMMER SENAST FRÅN ROLLEN SOM HR-DIREKTÖR PÅ SCANDIC HOTELS. HUR ARBETADE NI MED INNOVATION DÄR?

– Vi såg att vi behövde utvecklas för att möta de digitala utmanarna i branschen och la en femårsplan för att nå dit vi ville. Kundfokus är viktigare än någonsin idag och vi ville ge våra medarbetare mandat att fatta beslut för att möta gästernas behov, direkt. Det innebär att det kan bli fel ibland; då får man lära av det. Vi sammanfattade det till värderingen be bold, som adderades till be caring, be you och be a pro – vilka tillsammans lade vår värdegrund. Som följd såg vi tydliga resultat kring innovation i hela organisationen. Medarbetarengagemanget ökade och gästnöjdheten likaså.

Sammanfattningsvis andas Lenas ord optimism och framtidstro. Att viss oro och skepsis finns är naturligt innan man lärt känna den nya tekniken. Genom att dra lärdomar av varandra och utvecklas tillsammans kan vi se till att ta branschen in i en ny, digital era.