Därför är HR-kompetens en självklar del av framtidens styrelser

Bakom sig har Monica Längbo en imponerande HR-, styrelse- och ledarerfarenhet. Idag är hon HR-direktör på Axfood, ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Hennes karriär vittnar inte bara om ett brinnande engagemang för HR-frågor – hon är också en stark förespråkare av att HR bidrar till affärsnyttan och har en viktig plats vid styrelsebordet. 

Monica har inte bara en lång erfarenhet av HR, senast som HR-direktör för ManpowerGroup i Sverige och Danmark, utan är även en flitigt anlitad föreläsare, mentor och coach. Hon brinner för framtidens arbetsmarknad, kompetens ur ett mångfaldsperspektiv, hållbarhet och ett inkluderande ledarskap. Efter att ha varit delaktig i flertalet styrelser, har även engagemanget för att HR-kompetenser ska få ta plats i styrelserummet ökat. 

Enligt en nyligen genomförd undersökning, från HR-techbolaget Exparang och databasföretaget MERIT500, så sitter endast fyra procent av HR-cheferna i Sveriges största bolag i en styrelse. 

– Jag tror att den låga siffran till stor del kan förklaras av tradition. HR har tidigare uppfattats som en stödfunktion som inte efterfrågats i styrelsesammanhang. Dessutom har HR länge setts som ett kvinnoyrke vilket bidragit med sin beskärda del till statistiken. Styrelser har ofta efterfrågat finansiell kompetens, som naturligtvis också är otroligt viktigt, och rollerna har historiskt dominerats av män, säger Monica Längbo.

Men en förändring är i görningen och Monica siar om en framtid där fler HR-chefer tar en självklar plats i styrelserummet: 

– Vi som arbetar inom HR behöver ta för oss mer, räcka upp handen och visa att vi både kan och vill bidra i styrelsesammanhang. Jag tror att vår tid är kommen och att den låga siffran kommer att öka. Under pandemin har HR tagit ett kliv framåt och visat vikten av vårt ansvarsområde som avgörande för företagets resultat, framgång och stabilitet.  

Goda exempel visar vägen framåt

Starka förebilder och goda exempel är en av många vägar att ta för att få fler inom HR att ta plats i styrelserummen. Monicas engagemang är påtagligt och genom att vara mentor och föreläsare lyfter hon frågorna hon brinner för. Hon poängterar behovet av att omvärdera synen på vilka som platsar vid strategibordet.

– Jag tror att styrelser måste tänka mindre statiskt. Idag är det fortfarande vanligt att styrelsemedlemmar ansluter runt sextio års ålder, ofta efter en lång karriär. Om alla medlemmar ser likadana ut riskerar vi att missa många viktiga perspektiv. Jag skulle gärna se att fler styrelsemedlemmar valdes in utifrån kompetens och att man bortser från ålder, kön och var personen är född. Näringslivet skulle må bra av att exempelvis få in fler unga och nytänkande medlemmar som inte är rädda för att ifrågasätta. 

Även synen på HR har förändrats. Det har trots allt skett en stor förflyttning; från ett skrå som tidigare setts som en stödjande funktion, till att vara en av organisationens viktigaste organ – och som framgångsrikt driver affären framåt. 

– Många har fått upp ögonen för att HR hanterar den viktigaste resursen inom ett företag; medarbetarna. Och inte bara det, vi som arbetar med HR ser till att de viktigaste grunderna finns på plats för att kunna leda bolaget genom utmaningar i en föränderlig värld. HR-processer gör att ett företag snabbt kan skala upp eller ställa om efter till exempel, rekryteringsbehov eller nya arbetssätt. 

Monica vurmar även lite extra för det ständiga lärandet och ser kompetens som en färskvara som ständigt måste uppdateras:– Det ligger under vårt ansvar att se till att utveckla och uppdatera både våra egna och medarbetarnas kompetenser. Min bild är att de här frågorna får ta större plats i styrelserummen idag. På en snabbrörlig arbetsmarknad bör frågorna ligga högt upp på alla styrelsers agendor. För trots att det händer mycket just nu kan vi vara rätt säkra på att förändring aldrig kommer att ske så långsamt som den gör idag. Nu och framåt kommer det bli allt viktigare att lära på nytt och att dela med sig av sin kunskap. Det här är ett mind-set som alla organisationer och ledare behöver ha – ett ständigt lärande, för alla.

Är sin egen bästa ledare

Vägen dit Monica befinner sig idag har inte alltid varit spikrak. Hon berättar att det inte varit några särskilda karriärmål som drivit henne framåt. Istället har hon valt att fokusera på det hon tror på och varit såväl sin egen bästa ledare som peppande coach – och framgångarna har kommit därefter. 

– Jag har fokuserat kring de frågor som jag brunnit för. När jag tror på något och befinner mig i rätt kontext kan jag hålla en väldigt hög arbetskapacitet. Många har nog uppfattat mig som modig och någon som vågar tänka nytt och utanför boxen. 

Monica är en affärsinriktad HR-direktör. En av hennes största drivkrafter är viljan att vara insatt och engagerad i affären och att lyfta HR som en avgörande del för tillväxt. 

– Jag vill tydliggöra kopplingen mellan HR och affärsnyttan och synliggöra vårt bidrag till affären genom att mäta det i siffror. Som jag ser det har HR potential till att vara en enorm förändringskatalysator. Kopplingen har blivit allt tydligare med åren, inte minst under pandemin där HR klivit fram och bidragit till affären och verksamheten i stort.

Mångfalden mäts noga

Mångfald ligger högt upp på agendan i Axfoods styrelse, likt många andra storbolag idag. Utöver vanliga mätningar har bolaget ett långsiktigt uppsatt mål; att tjugo procent av ledarna ska ha en internationell bakgrund, det vill säga vara utlandsfödd eller ha två utlandsfödda föräldrar. I nuläget ligger siffran på omkring femton procent och bolaget har många aktiviteter på gång för att ytterligare öka engagemanget i frågan, berättar Monica.
– Frågor som att främja mångfald och inkludering, hållbarhet och en sund företagskultur bör genomsyra hela organisationen och dess medarbetare. Det är trots allt framgångsfaktorer som skapar tillväxt för företaget. Samtidigt ställer det i sin tur krav på att inkludera medarbetarna i besluten. Under min karriär har jag jobbat hårt för att få gehör för det här. Jag upplever att styrelser i större utsträckning efterfrågar medarbetarperspektivet och väver in detta i beslut om förändringar.

Pandemin styrde mötesagendan

Pandemin har påverkat alla företag och så även Axfood, bland annat genom vilka frågeställningar som bör prioriteras och hur möten ska genomföras. För Axfood har medarbetarnas välmående och säkerhet kommit i första hand.

– Vi skiftade en stor del av vårt fokus till People Management och jag fick många gånger gåshud av hur vi arbetade med dessa frågor. Man räknade inte kronor och ören utan fokuserade på vad som behövde göras. Den här typen av frågor måste få kosta. Så vi gjorde det vi tyckte var det viktigaste både för våra medarbetares och kunders säkerhet och trygghet. Vi bestämde oss också tidigt för att inte ansöka om permitterings- och omställningsstöd för de delar av verksamheten som påverkades negativt, utan i stället för att försöka hitta andra lösningar som var bra både för medarbetarna och företaget. Det innebar till exempel att medarbetare kunde stötta upp inom andra verksamheter av koncernen, och att vi inom vår gränshandelskedja Eurocash har kunnat utbilda medarbetarna och med hjälp av dem rusta upp hela butikskedjan och butikskonceptet inför att de nu kan börja ta emot norska kunder igen, säger Monica och fortsätter: 

– Alla behöver handla mat, även under en pandemi. Med stolthet tog vi på oss uppgiften att möjliggöra detta och se till att verksamheten rullade på så gott som möjligt. Under det senaste året har många fantastiska initiativ och kreativa synsätt vuxit fram. Jag upplever att vi har blivit extra lyhörda och duktiga på att leda, engagera och motivera. Det bästa jag vet är att se mina medarbetare ta kliv de inte trodde var möjliga och växa både som människor och i sin kompetens.

Monica är en given People Pioneer som generöst delar med sig av sina insiktsfulla tankar och erfarenheter. Med ett sprudlande engagemang för HR och en vilja att ständigt bidra till affärsnyttan så banar Monica vägen för att göra skillnad på riktigt.