Lyko: HR är en nödvändig katalysator för tillväxt

Att magi kan uppstå när två skilda världar möts ska inte underskattas. Inte minst när det kommer till att förena organisationens olika expertisområden och funktioner. People Experience träffar Rickard Lyko och Moa Wictorén för att prata om deras föredömliga samarbete – mellan vd och HR – och om transformationen att gå från ett familjeägt handelsbolag till en internationell expansion.

Hudvård- och skönhetsspecialisten Lyko har kommit att bli ett av Sveriges snabbast växande företag med en försäljning som ständigt slår nya rekord och en aktie som rusat med tvåhundra procent under det senaste året. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och frisörsalonger – och sjuhundrafemtio medarbetare – tar aktören ständig ny mark. Det är inte svårt att bli både imponerad och inspirerad. 

– Lykos historia började egentligen redan 1945 då Frans Lyko, tillika min farfar, kom från Polen till ett litet samhälle i Dalarna. Han hade precis släppts från nacisternas koncentrationslger där han varit fånge i sex år. Tack vare hans yrkesroll som frisör överlevde han krigstiden då de yrkeskunniga fick stå till förfogande med sin kompetens. På den vägen föddes så småningom även idén till vad som idag är Lyko, berättar Rickard. 

Frisöryrket gick i arv och tidigt 1970-tal öppnade Frans son, Stefan Lyko, salongen Hår & Skägg i Dala-Järna. Det skulle dröja till strax efter millenniumskiftet innan företagsresan tog ordentligt fart. Stefan Lyko såg en affärsmöjlighet i att skicka hår- och skönhetsprodukter med posten, från den lilla lokala frisörsalongen ut i hela landet, och det var även på den vägen som Rickard anslöt till företaget.

– Jag har varit verksam i bolaget sedan 2008 men hoppade på vd-posten på nytt 2018. Mitt uppdrag som vd handlar om att bygga upp en stark organisation och rusta medarbetarna för den förändringsresa som krävs för att ta oss framåt. Under årens lopp har vi haft en del omsättning på personal, främst på management-sidan. Det har varit nödvändigt för att kunna utveckla en kompetent ledningsgrupp men även för att få utväxling av hela organisationen. 

HR som framgångsfaktor

Moa Wictorén äntrade rollen som Chief Human Resources Officer hösten 2019 och har sedan dess blivit en viktig nyckelspelare för Lykos framfart. Hon sätter ord på filosofin om att, som en ledande gestalt inom HR, skapa struktur likväl som att ge support och stöd:

– Först och främst, jag har världens roligaste jobb som skapar möjligheter och ger utrymme till att förändra på riktigt. Framförallt så har HR-frågorna en väldigt central roll på Lyko. Under en tillväxtresa är det extra viktigt att inte hamna i bakvattnet. Därför är det av största vikt att navigera in människor, i rätt takt. Men även att behålla och utveckla de medarbetare vi redan har. Ett bolag med vår tillväxttakt orkar inte fylla på och byta ut samtidigt. Som HR gäller det att reducera friktion och komplexitet för att kunna fungera som en katalysator för fortsatt tillväxt. Det tankesättet är otroligt viktigt att ha med sig. 

Rickard och Moas samarbete som vd och HR-funktion är föredömligt. Att värna om en stark företagskultur och att se individerna i bolaget har varit nyckeln för Lykos framgång. På frågan om hur samarbetet utformats under årens gång, svarar Rickard:

– Kulturen har varit fundamental sedan dag ett. Som ledare ligger personalfrågorna alltid högt på agendan. Medarbetarna är Lykos viktigaste tillgång och därför är även HR otroligt värdefullt men också nödvändigt i allt vi gör. Inte minst i en tid av tillväxt och förändring. 

Moa flikar in och ger sin syn på vad som legat till grund för samarbetets framgång: 

– En tät och öppen dialog är avgörande. Det måste finnas en löpande konversation, transparens och vilja att diskutera de olika frågor som vi hämtar in från organisationen. Rickard får ofta feedback på ett håll och jag från ett annat. Vår styrka är att vi kan mötas i dessa frågor och förstå varandra. Vi identifierar utgångspunkter, orsaker och lösningar, båda vill lyssna och förstå den andras perspektiv, utan prestige. Det tror jag är kärnan i allt. 

Att se misstag som möjligheter

Vidare poängterar de båda vikten av självledarskap och att HR måste ta den plats som funktionen förtjänar. 

– I min ledarskapsroll är det viktigt att skapa en trygg arbetsplats där det är tillåtet att göra misstag. Men även att inte elda på en mentalitet om att alla alltid måste ha rätt. Det är en vanlig företeelse bland en del bolag, att alltid prestera och vara bäst. Dessutom ser jag tendenser som att många företagsledare vill göra sken av att ha fullt upp och indirekt framstå som mer framgångsrika. Enligt mig är det ett felaktigt tankesätt som många fastnar i. Jag har inte alltid fullt upp bara för att jag är vd. Istället har jag tid för att se och lyssna till medarbetarna. Det driver framgång, säger Rickard. 

Att fatta beslut och delegera mandat är inte alltid en enkel nöt att knäcka – och att inte ha en tydlig strategi om besluttaganden kan hämma både tillväxt och välmående. Ett resultat av Lykos nära samarbete mellan ledningsgrupp och HR har mynnat ut i något alldeles speciellt. 

– Det är lätt att skjuta ner beslutsfattandet långt ner i organisationen. Men när det väl går fel så blir ofta dessa individer slagpåsar för misstagen. Det tar vi på Lyko starkt avstånd från. Istället är det viktigt för mig, och övriga ledare på Lyko, att visa att det är helt okej att göra misstag. Det i sin tur ligger till grund i hur vi tänker kring att växa lönsamt. Det gäller att förstå organisationen och göra affärsmässiga beslut för att kunna expandera. På Lyko tar vi alltid beslut utifrån bolagets bästa och de förutsättningar som ges. På så sätt kan beslut tas snabbt utan att förankras genom en rad olika chefer och beslutsfattare, berättar Rickard.

Moa fyller i:

– Som tidigare nämnts är mitt uppdrag inom HR att reducera komplexitet. Vi har arbetat hårt för att HR ska komma ännu närmare chefer och själva affären. En av mina drivkrafter är att bygga en organisation som balanserar head and heart-beslut. Det vill säga, att vara datadrivna utan att tappa magkänslan, allt fångas inte i datan. Jag blir lycklig när jag ser exempel på hur vi på HR kan bidra till en verklig förändring. Som tillväxtbolag behöver vi konstant utvecklas och förändras, med det kommer även en beteendeförändring. Vi på HR ska ge förutsättningar för beteendeförändring och medarbetarnas utveckling genom att vara närvarande, putta på, hålla i och hålla ut.

Den nya digitala verkligheten

Samhället, globalt som lokalt, går mot en mer digitaliserad värld där köpbeteendet tar en allt mer digital form. På frågan om hur Lykos förändringsresa sett ut för att anpassa sig efter nya behov och önskemål, svarar Rickard:

– Många gånger överskattar företag digitaliseringen genom att endast införa ny teknik. I grund och botten handlar ledarskapet alltid om samma sak, att komma nära medarbetarna i organisationen. Bara för att vi kan mäta allt idag med hjälp av tekniska verktyg så betyder det inte att vi förstår allt. Glöm inte bort att ta hänsyn till den data som vi inte ser. För oss är det viktigt att implementera ny teknik men även att fortsätta använda vår befintliga kompetens. Allt förändras inte bara för att mycket digitaliseras. 

Rickard tystnar och Moa tar vid för att avsluta meningen:

– Vi på HR har egentligen inte varit delaktiga i den direkta förflyttningen från fysisk detaljhandel till e-handel. Det som hände var däremot väldigt häftigt att få ta del av. Förflyttningen skedde nämligen lite av sig själv då vi redan hade en stark kultur och trygghet att luta oss på. Det i sig säger väl en hel del om hur Lyko värdesätter och arbetar med HR-frågorna som en del av ledaruppdraget och medarbetarskapet.

Slutligen ebbar samtalet ut i en, för båda, gemensam passion. Att ständigt vara transparent och ärlig men även att ha modet att kommunicera utmaningar och framtidsscenarion. 

– Det går inte att sticka under stolen med att krishantering och information fått mycket tid och utrymme det gångna året. Vi har gasat och bromsat på samma gång. Till exempel, när pandemin slog till så handlade allt vårt arbete om att krishantera och försöka förstå alla nya riktlinjer och rekommendationer. Parallellt med att vi permitterade personal inom vår detaljhandelsverksamhet så rekryterade vi flera hundra medarbetare till vårt lager och byggde upp en ny TA-funktion för att stötta vår växande e-handel, berättar Moa. 

Det är ingen tvivel om att vi lever i en samtid som kommer gå till historieböckerna. Men trots det måste vi blicka framåt och fortsätta drömma stort – och hos Lyko är siktet inställt högt. 

– Vi vill fortsätta anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar som finns. Vårt fokus framåt ligger i att utveckla vårt butiksnät och satsa på en internationell lansering. Prioriteringen ligger i att skapa en bättre företagsstruktur och fortsätta utveckla medarbetarna för att kunna växa. Vi kommer aldrig tumma på vår starka kultur och värdegrund, avslutar Rickard och Moa. 

Det går nästan att ta på Rickard och Moas bubblande engagemang. Deras genuina passion för att driva tillväxt och förändring med fokus på medarbetarnas välmående är slående – två solklara People Pioneers att ta lärdom av.