Framtidens företag värdesätter mjuka mål och lycka

Att beskriva det senaste året är minst sagt en komplex historia. Gång på gång har näringslivets spelplan ritats om med en sällan skådad förändringshastighet. Vad händer egentligen med välmåendet när vardagen vänds upp och ned? Frågorna är många men svaren få. People Experience möter Sveriges första lyckopsykolog Katarina Blom i ett samtal om den optimala arbetsplatsen för maximal lycka – med forskning i ryggen och HR i täten.

För Katarina började allt med en fascination för människans intelligens och känslospektrum. När hon sedan påbörjade psykologistudierna snubblade hon över det som kallas positiv psykologi, vilket även kom att bli startskottet på en framgångsrik karriär. Idag är Katarina Sveriges främsta lyckopsykolog, författare och föreläsare med en vision om att skapa lyckligare arbetsplatser runt om i landet. 

Det gångna året lämnar ingen oberörd. Trots tuffa utmaningar och negativa besked vågar allt fler lyfta blicken och fokusera framåt. Just nu planerar många ledningsgrupper inför återkomsten kring var och hur årets arbete ska utföras. På frågan om vad Sveriges näringsliv, med HR i spetsen, kan lära sig av lyckoforskningen svarar Katarina: 

– Människan har en tendens att uppmärksamma hot, faror och att svartmåla osäkra faktorer snarare än att hoppas på det bästa. Det är få av oss som välkomnar ett nytt ekonomiskt landskap eller digitalt distansarbete med öppen famn. Majoriteten blir istället stressade, spända och oroliga vid drastiska förändringar. 

Hon fortsätter: 

– I ovissa tider gäller det att stärka de faktorer som tryggar hjärnan. Inte minst nu kan HR spela en betydelsefull roll genom att skapa förutsägbarhet inom organisationen. Säg som det är: om man som ledare inte har alla svar, var tydlig med det. Transparens och ärlighet är en förutsättning för en fungerande arbetsplats. Se även till att bjuda in till en kontinuerlig dialog för att skapa delaktighet. Att bli “utsatt för förändring” och “att delta i förändring med visst mandat att kunna påverka situationen” upplevs psykologiskt olika. Det sistnämnda är betydligt mindre stressande för oss. 

Det nya gränslösa arbetet

Det är ingen skröna att fungerande relationer på arbetsplatsen ökar trivseln och sänker stressnivån. Nyckeln till att bygga och vårda sunda relationer mellan ledare och medarbetare handlar mångt och mycket om förtroende parterna emellan:

– När det kommer till var vi ska jobba, på kontor eller hemifrån, spelar människans naturliga längtan efter autonomi in. Att till viss del få bestämma själv. Det är en viktig aspekt att ha i åtanke när ledningsgruppen nu fattar beslut om organisationens framtidsplaner. Under det gångna året har många upplevt en större frihet och flexibilitet än tidigare. Vilket högst troligt många kommer vilja fortsätta med även framöver. Baksidan av den ökade friheten är det gränslösa arbetet, inte sällan med utmattning som följd. HR kan med fördel arbeta förebyggande genom att planera och stötta organisationen till en tydlig gränsdragning mellan arbete och fritid, särskilt vid fortsatt hemarbete. 

Idag har förändring och utveckling blivit vardagsmat och konkreta redskap för minskad stress är viktigare än någonsin. Katarina berättar om hur dagens företagsledare kan skapa en välmående arbetsplats med enkla knep: 

– Först och främst finns det flera dimensioner i hur en organisation frambringar lycka. Psykologiprofessorn Martin Seligman ligger bakom ramverket PERMA som står för en rad olika faktorer som tillsammans bidrar till välmående. P som i positiva känslor handlar om glädje, lust och trivsel. E som i engagemang syftar till när och hur individen känner sig engagerad och kompetent på jobbet. R som i relationer står för kultur, psykologisk trygghet och det sociala livet på arbetsplatsen. M som i mening handlar om hur meningsfullt arbetet upplevs och om personliga intressen, värderingar och visioner allierar med arbetsinsatsen. Sist men inte minst, A som achievement är kopplat till förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för att tillvarata kompetens men även bädda för prestation. Med andra ord, ge medarbetarna förutsättningarna som krävs för att främja kompetensutveckling, självbestämmande och gemenskap.

Att träna den psykologiska hälsan

Den psykiska ohälsan har de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Det tidigare aningen tabubelagda ämnet har idag tagit en livsviktig roll i samhällsdebatten och även en självklar plats på företagsledares agendor.

– Det är sedan länge etablerat att människan behöver fysisk träning för att må bra. Däremot anses fortfarande psykologisk träning som något märkligt och diffust. Som tur är börjar det bli allt mer accepterat och idag finns det kurser i feedback, beslutsfattande och konflikthantering. Områden som vi alla behöver träna på för att kunna utöva. 

Katarina ger även sin syn på den förlegade bilden av ledarskapskurser:

– Än idag lever många fortfarande efter devisen att ett par dagars intensivutbildning är tillräckligt för att fylla på med ny kunskap och information. Men låt oss backa bandet och snegla på vad forskningen säger: att åka iväg till en dyr kursgård, bli överöst med information och sedan återvända till vanliga arbetsmönster har visat sig vara en ineffektiv inlärningsmodell. Det behöver inte vara så komplicerat. Det mest effektiva sättet är nämligen att lära sig i vardagen, på den plats där färdigheterna krävs.

Tänk inte bara positivt

Att leva som vi lär är ett begrepp som är lika välkänt som det är svårt att utöva. Människan har en tendens att följa handling istället för ord – något som även är väsentligt för vårt välmående, inte minst på arbetsplatsen.  

– Det handlar inte om att tänka positivt utan snarare om att förändra beteende. När det kommer till att prata om attityder eller värderingar tycker jag att man ska vara försiktig. Det är lätt hänt att det bara blir ett positivt tankesätt utan vidare verkningsgrad eller verklighetsförankring. Det i sin tur skapar inte den vägledande funktion som exempelvis värderingar bör ha i beslutssituiationer. Idag behöver HR blicka inåt och ställa frågor om organisationens prioriterade mål. Det är hög tid att värdesätta mål kring mjuka värden såsom välbefinnande, samarbete och tillit. 

Katarina är en given People Pioneer som delar med sig av både en och två tankeställare men även värdefulla påminnelser. Slutligen mynnar samtalet ut i en framtidsspaning om morgondagens, förhoppningsvis lyckliga, arbetsplatser: 

– Vårt allt mer snabbrörliga och förändringsbenägna samhälle ställer högre krav på trygghet, motivation och lust. Människan har en inneboende vilja att bidra, skapa och påverka. Det är något som företagsledare kan låta blomstra eller dö ut i en organisation. Idag har fler fått upp ögonen för distansjobb men även vikten av det sociala sammanhanget. Därför är det gynnsamt att etablera rutiner för den sociala biten när vi väl går tillbaka till det mer traditionella kontorsarbetet. Sätt upp tydliga mål och inför regelbundna debriefs. Allt för att snabbt kunna anpassa och effektivisera arbetet men också viktigast av allt: att skapa en välmående och lycklig arbetsplats.