“Det kändes självklart att dela min egen historia under #OwnTheGap”

Med ambitionen att avstigmatisera psykisk ohälsa på arbetsplatsen lanserade Mindler nyligen initiativet #OwnTheGap. I ett intressant samtal med People Experience berättar Ida Wate, Head of People & Culture på Mindler, om varför det kändes som en självklarhet att bidra med sin historia. Vi får även ta del av hennes lärdomar kring ledarskap under tillväxt – och hur HR kan bidra till medarbetarnas psykiska hälsa. 

Ida ser det som sitt viktigaste och mest ärofyllda uppdrag att bygga upp en skalbar och hållbar organisation som stöttar Mindlers vision: att tillgängliggöra den bästa möjliga vården för psykisk ohälsa och få fler människor världen över att söka hjälp för sina problem. 

– Det kan nog inte bli mer meningsfullt än så. Med vår vision är det väldigt lätt att motiveras i allt vi gör och ständigt gå tillbaka till varför vi existerar som bolag, nämligen för patienternas skull. Sedan kopplar jag det naturligtvis till de praktiska processerna i min roll, exempelvis hur vi kan attrahera och behålla rätt kompetens och se till att vi har rätt verktyg för att kunna leverera högsta möjliga värde till våra klienter.

Visionen genomsyrar allt Mindler gör, särskilt då de vill fortsätta vara det syftesdrivna företag som bolaget är idag.

– Alla är med och bidrar till vår vision och kultur genom att utveckla produkter och tjänster men även skapa nya initiativ. Det är en tydlig röd tråd som syns hos våra medarbetare i form av hur vi pratar med varandra och vad vi prioriterar. Det spelar ingen roll vem du frågar, alla kan beskriva vår vision på liknande sätt men med olika ord. Det måste vi ständigt jobba med för att bibehålla. 

Nyligen lanserade Mindler initiativet “Own The Gap” som syftar till att öppna upp diskussionen och bryta stigmat kring att ha en lucka i sitt cv på grund av psykisk ohälsa. 

– Det är ett initiativ som kändes helt i linje med vad vi vill bidra med, att avstigmatisera psykisk ohälsa. Vi har fått så otroligt fin feedback och personliga meddelanden från människor som vågat öppna upp tack vare det här. Jag själv har en lucka i mitt cv och det kändes självklart att få dela min historia. I efterhand har jag har inte ångrat det en sekund, jag ser det snarare som en naturlig del av livet. 

Brinner för att bidra till tillväxt 

Ida har alltid fascinerats av människors utveckling i organisationer och att få bidra till ett meningsfullt syfte, i synnerhet inom tillväxtbolag. 

– Under min tolvåriga karriär inom HR har jag arbetat med rekrytering, traditionell HR och personalfrågor på olika sätt. Det finns oändliga möjligheter till utveckling inom organisationer som befinner sig i en tillväxtfas, och att få bidra till den utvecklingen får mig att skutta till jobbet varje morgon.

Bland tidigare uppdragsgivare finns mobilspelsutvecklare som både King och MAG Interactive samt e-handelsbolaget Caliroots. Idas erfarenhet av att på nära håll bevittna de möjligheter och utmaningarna som tillväxtbolag kantas av har format hennes syn på HR och ledarskap. 

– Den viktigaste lärdomen när det gäller att leda under tillväxt är att man måste jobba med grunden först. I min roll behöver jag stötta ledare och skapa rätt förutsättningar så att de i sin tur kan ge stöd till sina team. Det gäller att klargöra vad som förväntas av ledarna och ge dem verktyg för att forma ett effektivt självledarskap.

Bygger raketen i färd mot månen

Även Mindler befinner sig på en stark tillväxtresa och en internationell expansion. Bara i år har bolaget intagit två nya marknader och finns i dag i Sverige, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Den snabba tillväxten märker Ida inom sitt område i allra högsta grad.

– När jag började på Mindler var jag ny på företaget i bara några få dagar, och sedan dess har det fortsatt att ansluta nya kollegor varje vecka. För oss inom HR innebär det att kommunikation är a och o. Vi har ett ännu större behov av att kommunicera tydligt och skapa klarhet i processer och rutiner samt att fördela ansvarsområden och tydliggöra arbetsbeskrivningar.

Det gäller att hålla företagets framtidsvision i åtanke och samtidigt skruva på processer och styrdokument, berättar Ida och fortsätter: 

– Det handlar om att arbeta med både det stora och det lilla, springa snabbt för att inte tappa fart och samtidigt bygga as you go. Att utforma policys kan vara väldigt användbart för organisationen men vi bör också bör fundera på var företaget är på väg. Eller som vår styrelseordförande så väl uttryckte det: vi bygger raketen samtidigt som vi åker mot månen. 

Att låta saker ta sin tid och stanna upp för att reflektera är också något hon i allra högsta grad tagit med sig in i sin roll på Mindler. 

– Rom byggdes inte på en dag. Det gäller att ha tålamod, annars blir det lätt fel. Jag är väldigt effektiv som person. Det innebär att jag ständigt måste påminna mig själv att avsätta tid för reflektion, beslutsfattande och uppföljning. Det försöker jag i största möjliga mån föra vidare till organisationen.

Värnar om psykologernas välmående

Mindler vill bidra till den psykiska hälsan i samhället men även välmåendet hos medarbetarna – och har genom det satt ett ambitiöst mål om att vara Sveriges bästa arbetsgivare för psykologer.

– Vi har byggt upp arbetsdagen utifrån att det ska vara flexibelt och hållbart men även ge tid till att föra journal mellan samtalen. Psykologerna hos oss arbetar trettio timmar i veckan men får ersättning för fyrtio timmar. 

Som personalförmån erbjuder också Mindler alla sina anställda subventionerad terapi hos en valfri terapeut.

– Det är en självklarhet för oss att ge tillbaka då våra psykologer lägger merparten av sin tid och energi för att hjälpa andra. Vi tror att dem, precis som alla andra, också behöver stöd då och då. När det gäller terapin får medarbetaren lämna in kvittot men vi kan varken se vem medarbetaren har gått till eller vad man har pratat om. 

Vidare berättar Ida att man infört så kallade mental health days, där medarbetarna får betalt för att göra en aktivitet utifrån egna preferenser och önskemål. Aktiviteten kan utföras ensam eller i grupp och kan röra sig om allt från meditationskurser till att ge sig ut på en vandring.

Vill dela med sig av kunskaperna

Mindler vill dela med sig av sina egna initiativ för medarbetarnas välmående och har därför nyligen lanserat en B2B-tjänst för HR-avdelningar, där företag kan implementera bland annat subventionerad terapi och mental health days för sina egna medarbetare.

– På så vis kan företag förhoppningsvis förkorta sjukdomsperioden om deras anställda skulle drabbas av psykisk ohälsa, eller till och med förebygga det helt. Enligt vår erfarenhet har det en enorm betydelse att ta tag i psykisk ohälsa i ett tidigt stadie. Vi vill att det ska vara lika enkelt och tillgängligt att få hjälp med själen som med ett brutet ben. I slutändan kan det spara både företagen och samhället pengar.

Ida ser många spännande trender inom HR. Inte minst när det gäller dess viktiga roll i att bidra till den mentala hälsan hos medarbetarna men även att arbeta agilt, flexibelt och främja självledarskap. Kort och gott, enligt Ida har det aldrig funnits en mer spännande tid att jobba med HR än nu. Samtalet inger en känsla av hoppfullhet och framtidstro – och det är tydligt att framtidens ledningsgrupper bör ta ett större grepp kring medarbetarnas hälsa och välmående.