Transformationen börjar hos den enskilda individen

Vi går en framtid till mötes där HR har en avgörande roll för en framgångsrik transformation. I ett samtal med Christina Raaschou, Head of HR på H&M Group Business Tech, berättar hon om varför HR är en viktig pusselbit när det kommer till förändringsledning och om varför visionärt tänkande och kollektiv intelligens är den självklara vägen framåt.

H&M Group som företagskoncern behöver knappast en närmare beskrivning med dess imponerande varumärkesportfölj som spänner över hela världen. De senaste åren har H&M Group, likt många andra bolag, tvingats göra om och göra rätt. I takt med att digitaliseringen tar ett allt större grepp om vår samtid så ökar även kraven på nya former av ledarskap och arbetssätt. Det är något som H&M Group tog fasta på när de påbörjade en transformation som heter duga – och målet är inte blygsamt. Inom den närmsta tiden ska klädjätten förflytta sig från traditionella arbetsmetoder till ett agilt arbetssätt med syfte att bli snabbare och mer innovativa genom kraften hos såväl medarbetare som teknologi.

Med ett bankande hjärta för HR

Det är ingen tvekan om att Christina är en People Pioneer som både inspirerar och motiverar. Med en ärofylld nominering som Årets HR-ledare 2020 berättar hon om drivkraften bakom ledarskapet med fokus på att hitta den inre kraften hos varje individ. 

– De uppdrag jag tidigare haft och även har idag handlar om att leda människor i förändring. Idag arbetar jag som HR-chef för Business Tech, en gruppfunktion inom koncernen. Just nu genomgår vi en gigantisk transformation där min roll är att utveckla, förändra och ansvara för HR-arbetet med betoning på förändringsledarskap. Min vision är att hitta kraften i teamet. Det är först när du som ledare väljer att se till varje individ som vi kan göra skillnad på riktigt. 

Det är ingen nyhet att HR historiskt i många bolag varit en försummad funktion utan vidare koppling till organisationens affärsnytta eller mål. Men det har förändrats över tid. Christinas vision för HR-arbetet inom H&M Group Business Tech är att gå från att sitta i baksätet, till att kliva fram och bli en integrerad del i såväl affär som förändringsledning.

Förändring är smärtsamt och att vara en ledande drivkraft i förändringsarbetet är inte en självklarhet för alla. Berätta om hur ni ska gå från traditionella arbetsmetoder till ett mer agilt arbetssätt! 

– Att förändra en gigantisk funktion som vår tar tid. Vi har omarbetat och rannsakat allt från roller, kultur och ledarskap till själva organisationsstrukturen. Idag arbetar vi utifrån agila arbetssätt och metoder med stort fokus på produkter och produktteam. För att vara affärsskapande gäller det att varje avdelning och team integreras i affären, inte minst HR. Det är viktigt att låta HR kliva fram och att vi inom HR också tar plats och gör oss relevanta. Det i sig har varit en förändringsresa.

Christina fortsätter:

– Låt oss backa bandet och titta på hur det sett ut rent historiskt. Det har varit mer regel än undantag att utvecklingen av HR-initiativ sker utan involvering av övriga organisationen. Ofta har funktionen tagit fram idéer och presenterat lösningar som inte varit förankrade i affären. Det var något vi ville ändra på. Det var därför viktigt för mig som HR-chef att involvera hela organisationen i HR-arbetet och att utveckla lösningar tvärfunktionellt. Idag arbetar vi i sprintar där vi itererar idéer. Det innebär att vi tar fram en idé som vi först testar på en liten grupp. Därefter får vi feedback, utvecklar och förbättrar för att sedan testa på nytt igen. Med det sagt, vi kommer inte med färdiga lösningar utan arbetar utifrån mindset “test and learn”. 

Att hitta den inre kraften

HR är en bra bit på vägen mot att bli mer än bara en supportfunktion. En funktion som leder både affären och utvecklingen framåt. Christina berättar vidare om att HR haft en avgörande roll genom hela transformationen men även att hemligheten bakom en lyckosam förändringsresa är ett förändrat mindset. 

Under dina år på H&M Group har du premierat inställning och omställning. Bland annat arbetar du utefter kollektiv intelligens med syftet att nå visioner och skapa hållbara resultat. Hur har det sett ut i praktiken? 

– Allt handlar om att låta teamet vara delaktiga från början till slut. Min uppgift som ledare är att måla upp en vision och idé om vart vi ska. Därefter är det upp till teamet och varje individ att komma fram till hur vi ska nå slutdesitnationen. Som ledare är det viktigt att inte peka med hela handen utan istället tro på att det är hos varje individ som förändringen startar. 

Hon berättar vidare:

– Jag har lärt mig att förändring kommer inifrån, det går aldrig att tvinga fram. Förändringsledarskap handlar om att få medarbetarna att tro på och förstå själva transformationen. Kollektiv intelligens innebär att hitta en inre kraft och motivation hos varje individ. Det i sin tur innebär att vi som arbetar inom HR även måste våga förändra oss själva, innan vi kan driva och leda förändring. 

Det talas ofta om att kreativitet och visionärt tänkande föder framgång. På frågan om vilka effekter och resultat Christina sett av att uppmuntra och motivera medarbetarna, svarar hon:

– Det händer något alldeles extra när medarbetare får utrymme att växa och utvecklas. Likt en katalysator frodas kreativiteten i takt med ansvar och delaktighet. Dessutom är tiden förbi då chefer styr och ställer. Idag handlar chefskapet om att ge medarbetarna de rätta förutsättningarna. Inte sällan låter jag mitt team fatta beslut för att nå gemensamma mål och visioner. Vi menar på att alla inom organisationen, även utanför HR, har ett ledaransvar. Medan en del har svårt att förstå detta tycker jag det är ett fantastiskt tankesätt. Det gör att vi ser på varandra med helt andra ögon.    

Transformationen på H&M Group Business Tech har bara börjat och vägen framåt är både lång och snårig. Christina avrundar genom att poängtera att nyckeln till en framgångsrikt ledarskap är att ständigt vara närvarande, med både hjärna och hjärta: 

– Det går inte att undgå att nämna att vi lever i en oviss tid. Mitt under vårt enorma förändringsarbete så slog plötsligt coronapandemin undan benen på oss. Vår allas vardag kastades om och vi ställdes inför tuffa beslut som handlade om hur vi skulle fortsätta resan framåt. En stor utmaning ligger i det digitala mötet och att se varandra på riktigt. Vi har behövt hitta nya mötesplatser och metoder som öppnar upp för djupare dialoger. Det var inte självklart för oss att fortsätta förändringsresan enligt plan. Men nu när jag tittar i backspegeln så var det helt rätt beslut. 

Samtalet med Christina lider mot sitt slut. Det är tydligt att framtidens förändringsledning handlar om att integrera HR som en självklar del i verksamheten. Att låta varje individ hitta sin inre kraft leder inte bara till en framgångsrik förändringsresa utan även en ovärderlig affärsnytta, något People Experience skriver under på.