Mål är milstolpar på en resa som aldrig tar slut

Den förlegade synen på en avknoppad HR-avdelning och ett hierarkiskt ledarskap är sedan länge ett minne blott. Däremot lever fortfarande myten kvar om att resultatfokuserade nyckeltal är vägen till en framgångsrik affär. Aref Abedi, CEO på Jobylon, berättar om sitt innovativa synsätt på att bygga en välmående företagskultur och varför medarbetarnas lycka prioriteras framför långsiktiga mål.

Det är ingen tvekan om att Aref är en People Pioneer av rang. Med Jobylons imponerande företagsresa i bagaget har Aref under de tio senaste åren blivit en slipad affärsman och uppskattad ledare – något även hans medarbetare sätter ord på.

– Första gången jag träffade Aref så visste jag att jag ville jobba med honom, oavsett bransch eller bolag. Det är något alldeles extra att få jobba nära en person som alltid stöttar, utmanar och ser dig för den du är. Aref höjer dina styrkor för att framkalla ditt bästa jag, istället för att tvinga in dig i en standardiserad bolagsmall. Det är fint att få vara på ett ställe där man får vara precis den man är men även få en hjälpande hand till den man vill vara, för att må så bra som möjligt. Alla borde få ha en Aref som mentor och förebild för entreprenörskap och kultur, säger Louise Andersson, Head of Marketing, Jobylon. 

Passion för människor

Allt började 2010 med en tanke om att driva den traditionella rekryteringsbranschen mot en digital transformation. Visionen tog sig i uttryck genom en mjukvara som på ett innovativt och användarvänligt sätt förenklar rekryteringsprocessen för HR-avdelningar och rekryterande chefer världen över. Men det har inte alltid varit lätt. Jobylons resa kan liknas vid en nervkittlande bergochdalbana med år kantade av flertalet utmaningar. Under åren har det stockholmsbaserade produktbolaget gått från tretton till två anställda och slutligen, idag landat på en personalstyrka om tjugo personer. Omställning och inställning har varit två återkommande faktorer – och det är ingen tvekan om att Aref byggt en företagskultur som är unik i sitt slag. 

Under dina år på Jobylon har du drivit igenom ett gediget förändringsarbete med en vision om att skapa en företagskultur där medarbetarnas välmående och inställning kommer i första hand. Berätta, hur har du gått tillväga?

– För det första, trots att vi är inne på Jobylons tionde år ser vi oss fortfarande som en startup med allt vad det innebär. Min resa har varit brokig, precis som Jobylons. Jag började först som säljare, avancerade till säljchef och tillträdde tillslut 2012 som bolagets tredje vd. Vi har lärt oss otroligt mycket på vägen och utan alla utmaningar hade Jobylon inte varit där vi är idag. När vi stod inför en omfattande omstart började jag utvärdera det primära syftet med att dag efter dag fortsätta vilja gå till jobbet och fortsätta tycka det är kul. Ganska snabbt insåg jag att det är resan som är det viktiga. Det är vägen framåt som gör att vi orkar, är inspirerade och motiverade till att fortsätta med det vi gör. Mål är bara olika milstolpar på en resa som aldrig tar slut.

De flesta är ju vana vid att arbeta efter mål som rör omsättning och försäljning. Hur motiverar du dina medarbetare att fortsätta leverera utan dessa typer av mål?

– Alla människor behöver syfte och mål i livet. Jag menar inte att målsättningar i sig inte skulle vara bra. Däremot tror jag inte på att ett mål automatiskt behöver ha en definitiv start och ett konkret slut. Vi behöver istället ägna oss åt att utvärdera vilken riktning vi är påväg åt, vart vi ska och vad vi inte ska göra. Kan vi utkristallisera en tillräckligt tydlig riktning så kan vi även skapa delmål som får medarbetarna att ta egna beslut och initiativ, så länge de vet vart de ska. Med andra ord, det är själva resan som är det väsentliga.

Lycka föder framgång

Det är tydligt att Jobylon värdesätter det humana kapitalet vilket även genomsyras i bolagets tre värderingar: passion for product, passion for people och passion for business. Aref berättar vidare om hur de implementerar värderingarna i den dagliga verksamheten: 

– Allt vi gör baseras på våra värderingar. Det har varit viktigt för oss att bygga en people first-kultur där alla får möjligheten till att synas och höras. Vi har sedan start pratat om happiness vilket idag blivit en del av vår kultur och även grunden till värderingen passion for people. Bland annat genomsyrar det några av våra återkommande aktiviteter som 1on1’s, happiness tax och j-cation. Det är tre koncept där vi ständigt utvärderar och diskuterar våra medarbetares välmående, drivkraft och motivation. 

Du nämnde happiness tax, vad är det? 

– Konceptet kommer ifrån att vi insåg att lycka ser väldigt olika ut från person till person. För varje affär vi gör så avsätter en viss procent i en happiness pott. Varje fredag får medarbetare pitcha en idé om hur vi ska nyttja den potten, som avsatts för just detta ändamål. Pitchen får handla om vad som helst och den idé som får mer än 50 procent röster genomförs. Konsekvenserna har varit överväldigande. Oavsett roll på företaget har alla fått lära sig att sälja in en idé och samtidigt blivit utmanade att tänka i nya tankebanor. Det har skapat en enorm förståelse för vår affär men även en ovärderlig gemenskap. 

Aref fortsätter:

Passion for business grundar sig i vår tro på att det alltid måste finnas en affärsnytta med det vi gör. För att öka förståelsen internt låter vi våra medarbetare arbeta gränsöverskridande och få insikt i vad alla funktioner på företaget gör. Det mynnar även ut i vår tredje värdering, passion för product som handlar om att skapa förståelse för vårt erbjudande. Kombination mellan passion for business och passion for product är avgörande för en framgångsrik organisation.

Happiness är återkommande i ditt ledarskap. Vad händer om någon inte är lycklig? 

– Det är precis därför vi kontinuerligt ställer frågan till våra medarbetare, för att förstå. Allt kan inte alltid vara bra och mycket kan bli bättre. Visar det sig att vi rekryterat fel eller att en anställd inte trivs så är det inte schysst att låta individen vara kvar. Då är det viktigt för oss att hjälpa personen att hitta rätt. 

Vidare berättar Aref om Jobylons positiva effekter av den people first-kultur företaget vilar på: 

– Tack vare vårt tydliga fokus på våra medarbetares välmående får varje individ glänsa utifrån dess förutsättningar och möjligheter. Vi ser att viljan och förmågan att ta egna beslut och initiativ ökat markant vilket i sin tur gett resultat inom försäljning, partnerskap och nya visioner. Vi har även en stark kultur av att arbeta på distans och har idag en självutnämnd nomad som lever och arbetar från jordens alla hörn. 

Det är just under kritiska situationer som företagskulturen spelar extra stor roll. Hur har er värdegrund använts som kompass under det här extraordinära året? 

– Först och främst, jag är otroligt stolt och rörd över det team vi har idag. När pandemin slog till lät vi bland annat våra medarbetare, som sedan tidigare arbetat på distans, hålla en intern workshop med deras bästa tips för ett produktivt och hållbart hemarbete. Vi ser dagligen att våra medarbetare är måna om varandras välmående. Det hade aldrig hänt utan vår starka people first-kultur.

Slutligen, vad är ditt nästa steg för att förvalta Jobylons företagskultur och vilka utmaningar har ni framför er? 

– Det knyter an till där allt startade, till sättet som vi arbetar på. Vi väljer att inte fokusera på eventuella scenarion långt fram i tiden. Istället koncentrerar vi oss på hur vi kan utforma en tydlig och inspirerande riktning. Samtidigt lever vi i en komplex och oförutsägbar värld, inte minst i detta nu. Vi har ingen aning om vart vi befinner oss om varken tre månader eller två år, därför finns det ingen poäng att sätta upp långsiktiga mål baserat på vaga analyser. 

Samtalet med Aref är både imponerande och inspirerande. People Experience välkomnar hans briljanta ledarskap där människor bakom affären prioriteras och där välmående och lycka många gånger går före kronor och ören – ett ledarskap som är här för att stanna.