PEOPLE PIONEERS

DE FRÄMSTA PRIORITERINGARNA FÖR HR 2020

Han är känd som en guru i HR-världen, men axlar gärna rollen som djävulens advokat då och då. Vi har träffat Tom Haak, HR Trend Institute i Amsterdam, för att tala om vad HR bör – och inte bör – fokusera på 2020.

Få har en så god inblick i vilka HR-frågor som diskuteras världen över som Tom Haak – en av HR-sfärens mest seniora profiler. Efter ledande roller på bolag som KPMG, Philip Electronics, Aon och Furgo startade han HR Trend Institute, som vill bidra till mer innovativa arbetssätt för HR. Institutet analyserar, upptäcker och uppmuntrar trender som driver utvecklingen framåt.

People Pioneers är individer inom HR som tänker i nya banor, utmanar etablerade konstellationer och banar väg för andra. Från sitt hemmakontor i Amsterdam berättar Tom om varför arbetet med trender inte alltid, per se, innebär att fokusera på de mest tekniskt framstående, nya lösningarna. Han lyfter Holistic HR som ett verktyg för att tolka och ta till sig tjugotalets främsta prioriteringar.

“Många ledningsgrupper uppmanar till ett ökat fokus på attract och recruit när bolaget står inför utmaningar gällande tillväxt och kapacitet. Det innebär inte att det alltid är rätt lösning; HR skulle behöva lägga in sitt veto oftare.”

– Jag vill slå ett slag för att ta ett steg tillbaka och överblicka helheten. Istället för att alltid jaga det senaste och applicera det till sina processer behöver många gå till botten med insatsens huvudsakliga syfte. Vilka utmaningar försöker ni lösa och varför?

Vad innebär Holistic HR i praktiken?

– När er ledningsgrupp säger “Vi behöver ett talent management-system, implementera det under Q2!” – approchera inte lösningen direkt. Undersök vilka affärsnära utmaningar som ligger bakom förfrågan. Många ledningsgrupper uppmanar till ett ökat fokus på attract och recruit när bolaget står inför utmaningar gällande tillväxt och kapacitet. Det innebär inte att det alltid är rätt lösning; HR skulle behöva lägga in sitt veto oftare. De sitter på en enorm kunskap om företaget, som rätt hanterat kan bli en nyckelfunktion i arbetet med att nå affärsmålen.

Navigera rätt i det tekniska landskapet

Det var många år sedan tech mötte HR för första gången. Trots att HR-tech är ett av de ämnen som Tom oftast föreläser om är det av stor vikt att våga ställa kritiska frågor om tekniken, säger han. Många produkter är fortfarande under utveckling och leverantörerna kan behöva hjälp med att rikta sitt arbete åt rätt håll.

– Det är lätt att tänka att ju enklare ett system är, desto bättre. Dilemmat är att verkligheten sällan är så ensidig som systemleverantörerna vill få den att verka, kanske delvis på grund av deras begränsade sakkunskap. När kunderna involveras byggs fler och fler funktioner in. Samtidigt minskar det värde som tekniken adderar i takt med att mer komplexitet adderas. Detta ser jag ofta ske med performance management-system. Vi behöver lättare lösningar som kan hantera en avancerad helhet. Det är inte en helt lätt nöt att knäcka.

Techbranschens vänskap med HR har även lett till att det agila arbetssättet, tidigare nästan uteslutande förknippat med IT, har spridits snabbt. När HR har tagit de agila metoderna under sina vingar har många vinster gjorts gällande flexibilitet och leverans, men Tom menar att arbetet måste utvecklas.

– Hjärtat inom det agila arbetssättet är att lyssna till användarna. Trots det ser jag hur HR ofta fortfarande är isolerade, de är en ö. Det går inte att jobba nära varken kunder eller organisation därifrån. Dessutom har färre än vad man kan tro en tydlig plan kring hur de ska ta sig till sina mål. Det är mänskligt att det blir så. Man är för upptagen, behöver jobba snabbare och måste slutföra sina projekt. Men att jobba agilt betyder inte att man inte ska ha en plan, tvärtom, säger Tom och fortsätter:

– Ta fasta på att agila metoder syftar till att designa med kunden i åtanke. Översätt det till din kontext. Om du vet vilka utmaningar företagsledningen tampas med, börja där! De blir garanterat glada när du kommer med lösningen på deras problem.

Vi har precis gått in i ett nytt decennium, men utan en höjd blick upptäcks inga trender. Vi snabbspolar fram till 2030. Hur ser arbetsplatsen ut?

– Jag har ingen kristallkula, men jag hoppas att vi kommer att vara bättre på att använda medarbetarnas potential. Jag hoppas också att helt nya jobb har äntrat marknaden och att människor överlag är lyckligare på arbetsplatsen än tidigare. Dessutom vill jag att vi ska ha tacklat några av våra stora världsproblem kopplat till HR. Mångfald, exempelvis. Min framtidssyn är optimistisk! Jag tror väl om framtiden.

LÄS MER

People Experience presenterar: People Pioneers

Grundarna av People Experience, Anna Strid och Åse Swedin, om varför de vill uppmärksamma pionjärerna inom HR.

Lena Bjurner: När HR-direktören pluggade AI på MIT

Den nya generalsekreteraren för Sveriges HR-förening, Lena Bjurner, delar med sig av sina insikter ifrån hennes digitala resa.